Caprix Consulting

DRIVER INNOVATION, FÖRÄDLAR & EFFEKTIVISERAR

CAPRIX AB är ett svenskt konsultföretag som verkar inom offentliga och den privat sektorn. Vi hjälper våra kunder att utveckla innovativa strategier och metoder som ger resultat i verkligheten. Genom ett personligt engagemang är vi företagets rådgivare, resurs, utförare eller stöd vid utveckling och implementering av arbetsmetoder, tjänster och lösningar.

CAPRIX ERBJUDANDE
Vi erbjuder en bred bakgrund inom affärs- och verksamhetsutveckling samt management, marknad och försäljning. Skapar utveckling som driver effektivitet och lönsamhet genom stöttande förändringsledning och verksamhetsstyrning. Vi hjälper företag i upphandlingsprojekt (även LOU), både för anbud- och uppdragsgivare.

CAPRIX STYRKOR
Vår styrka är innovativa och realistiska strategier och arbetssätt som fungerar i verkligheten. Vi har en unik förmåga att förädla verksamheten med fokus på kvalitet, systematik och struktur. Genom effektiv genomlysning företagets verksamhet ser vi snabbt vilka insatser som bör prioriteras för att nå resultat.

ROLL & UPPDRAG
Våra konsulter har ofta rollen inom affärs- och verksamhetsutveckling, med fokus på övergripande styrning och ledning för verksamheten. Genomlyser områden för att utveckla och implementerar nya arbetsmetoder- och processer. Vi leder eller är rådgivande vid upphandlingsprojekt, både för anbudsgivare och uppdragsgivare.

BRANSCHER
Gedigen erfarenhet inom teknik, infrastruktur och kommunikation. Vi är branschoberoende och har även mångårig erfarenhet från fastighet-, flyg- och resebranschen, facility service med fokus på kollektivtrafik, offentlig verksamhet samt IT-branschen.

VÅRA KONSULTER